یادگیری زبان pubblico
[search 0]
Altro

Scarica l'app!

show episodes
 
Loading …
show series
 
در بازگشت به زمان حال آنا و پاول تلاش مى‌کنند که ماشین‌زمان را قفل کنند. اما کد دستگاه را ندارند. آنا "موسیقى را دنبال مى‌کند" و زن سرخ‌پوش سر مى‌رسد . آیا خانم رئیس نقشه آنا در آستانه‌ی رسیدن به هدف، برهم‌ خواهد زد؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
رفته‌رفته وقت تنگ مى‌شود و آنا باید از پاول خداحافظى کند تا به ۹ نوامبر سال ۲۰۰۶ برگردد. فقط پنج دقیقه برای انجام مأموریتش مانده. آیا این وقت کافی است؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
آنا صندوقچه‌ی فلزی‌ای را که در سال ۱۹۶۱ پنهان کرده بود، دوباره پیدا مى‌کند. اما چون صندوقچه‌ زنگ‌زده نمى‌تواند آن را باز کند. با این وجود وقتى موفق مى‌شود، یک کلید قدیمى پیدا مى‌کند. آیا این کلید حل معماست؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
موتورگازى که در راه خیابان برن‌آوو است آنا را همراه مى‌برد. کسى که به او کمک مى‌کند اوگور است که براى او در برلین، آرزوى موفقیت مى‌کند. اما این، براى فرار کردن از دست زن سرخ‌پوش و پیدا کردن صندوقچه‌ کافى است؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
آنا در برلین سال ۱۹۸۹ قرار مى‌گیرد، درست جایى که هنگام فروریختن دیوار برلین جشن بزرگى برپاست. او باید از میان جمعیت رد شود تا به جعبه برسد. ‌آیا موفق مى‌شود؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
آنا به سال ۲۰۰۶ برمى‌گردد. زن سرخ‌پوش کشیش کاوالیه را ربوده است. آنا به دلیل اینکه نمى‌تواند بفهمد کشیش کجا نگهدارى مى‌شود به ۹ نوامبر سال ۱۹۸۹، شبى که دیوار برلین برداشته مى‌شود‌، ‌سفر مى‌کند.Di DW.COM | Deutsche Welle
 
آنا هنوز به راه حل معما نزدیک نشده است. راتاوا مى‌خواهد مانع از کدام اتفاق شود؟ او بعد از بازگشت به سال ۲۰۰۶باید به سال ۱۹۸۹ سفر کند. اما این جهش زمانى تا چه حد خطرناک است؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
فقط ۴۰ دقیقه: آنا و پاول از دست زن سرخ‌پوش فرار مى‌کنند و به غرب برلین مى‌رسند. پاول در حالی که درباره‌ی عشق‌اش نسبت به آنا، با او حرف می‌زند، شرایط را پیچیده‌تر مى‌کند. آیا این یک فرصت است یا مانعى بر سر راه؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
آنا پى مى‌برد که زن سرخ‌پوش، رئیس راتاواست. فقط ۴۵ دقیقه مانده است. مهمترین نشانه‌اى که آنا در دست دارد جعبه کوچکى است که زن سرخ‌پوش پنهان کرده است. آیا آنا مى‌‌تواند آن را از محلى که در آن پنهان شده، بیرون آورد؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
فقط ۵۰ دقیقه: بازیکن تصمیم مى‌گیرد که دست به ریسک بزرگى بزند و به دختر صندوق‌دار اطمینان کند. رادیو خبر از سنگرهاى خیابانى سربازان آلمان شرقى مى‌دهد. این همان واقعه‌اى است که به راتاوا مربوط مى‌شود؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
حتى در سال ۱۹۶۱ هم موتورسواران مسلح دنبال آنا هستند. در این موقعیت خطرناک، زن ناشناسى به آنا کمک مى‌کند. اما او چرا این کار را مى‌کند؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
آنا باید با عبور از دیوار برلین، خود را از شرق به غرب برساند. اما این همه داستان نیست. تنها در ۵۵ دقیقه باید کشف کند که راتاوا مى‌خواهد کدام رویدادى تاریخى را از بین ببرد: ساخت دیوار برلین و یا تخریب آن را؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
آنا ماشین زمان را کشف مى‌کند و مى‌فهمد که تروریست‌ها مى‌خواهند یک رویداد مهم تاریخى را محو کنند. اما کدام رویداد؟ بازیکن او را به سال ۱۹۶۱ مى‌فرستد. او تنها ۶۰ دقیقه دیگر وقت دارد. مى‌تواند به کشیش اطمینان کند؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
به نظر مى‌رسد که کلیسا مکان مناسبى براى جمع‌آورى اطلاعات است. کشیش این ملودی را براى آنا توضیح مى‌دهد و به او خبر مى‌دهد که این کلید یک ماشین‌زمان است. اما منظور او چه ماشین زمانى است؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
آنا فقط ۶۵ دقیقه وقت دارد. او در کلیسا کشف مى‌کند که جعبه موسیقى همان تکه‌اى است که ارگ کلیسا کم دارد. خانمى سرخ‌پوش از راه می‌رسد و از او کلیدى را مى‌خواهد. اما چه کلیدى؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
وقتى آنا هنگام غذا، براى پاول جمله اسرارآمیز "پاسخ را باید در تقسیم یافت. موسیقى را دنبال کن." تعریف مى‌کند، او متوجه خطر مى‌شود و آنا را سراغ کشیش کاوالیه مى‌فرستد. اما آیا این رد درستى است؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
بازیکن کشف مى‌کند که ۱۳ آگوست سال ۱۹۶۱ سال ساخت دیوار برلین و ۹ نوامبر سال ۱۹۸۹تاریخی ست که دیوار برداشته شده است. انجام مأموریت با این دو تاریخ ارتباط نزدیکى دارد. اما چه کارى از دست آنا برمى‌آید؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
آنا از تئاتر فرار مى‌کند، اما زن سرخ‌پوش او را تا مغازه پاول دنبال مى‌کند. با کمک هایدرون، آنا مى‌تواند دوباره نجات پیدا کند. او اکنون یک تکه از پازل را به دست آورده است، اما چطور باید سایر قسمت‌ها را بیابد؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
اوگور هنگام تیراندازى با آن خانم سرخ‌پوش، زخمى مى‌شود و براى آنا روشن مى‌کند که راتاوا مى‌خواهد رویدادهاى تاریخى را از میان ببرد. در آخرین نفس او تاریخى را نام مى‌برد: ۹ نوامبر. اما چه سالى؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
آنا از دست موتورسوران در حالی که درون تئاتر واریته پناه مى‌‌برد نجات پیدا مى‌کند‌. آنجا با هایدرون برخورد مى‌کند و از طریق بازرس اوگور خبردار مى‌شود که راتاوا به دنبال اوست. اما راتاوا و زن سرخ‌پوش از آنا چه مى‌خواهند؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
آنا به خانمى برمى‌خورد که ادعا مى‌کند در سال ۱۹۶۱ با آنا دوست بوده است. از آن گذشته این خبر هم آنا را غافلگیر مى‌کند که زنی سرخ‌پوش ، مثل سایه او را تعقیب مى‌کند.Di DW.COM | Deutsche Welle
 
آنا جعبه موسیقى را براى تعمیر پیش ساعت‌ساز مى‌آورد. اما این براى پاول وینکر مفهومى بیشتر از یک سفارش کاری دارد. او فکر مى‌کند که آنا را از قبل مى‌شناسد. اما این چطور ممکن است؟ او همین حالا از راه رسیده است.Di DW.COM | Deutsche Welle
 
آنا در خیابان کانت مغازه ساعت‌سازى‌اى پیدا مى‌کند، که تعطیل است. او خبردار مى‌شود که صاحب مغازه درون یک کافه است. به نظر مى‌رسد که هر دو یکدیگر را مى‌شناسند. آنا فقط صد دقیقه دیگر وقت دارد. آیا این زمان کافى است؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
آنا به سوى خیابان کانت راه مى‌افتد، اما معطل مى‌شود، چون باید راه را بپرسد. گذشته از این، وقتى موتورسواران با کلاه‌هاى سیاه دوباره ظاهر مى‌شوند و به سویش شلیک مى‌کنند، او زمان بیشترى را از دست مى‌دهد .Di DW.COM | Deutsche Welle
 
وقتى آنا به پرسش‌هاى بازرس پاسخ مى‌دهد، صداى موتور و تیراندازى، گفت‌وگوى آنان را قطع مى‌کند. آنا فرار مى‌کند و متوجه مى‌شود که روى جعبه موسیقى‌اش آدرسى نوشته شده است. آیا این سرنخ، کار او را پیش خواهد برد؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
آنا مأموریت دارد آلمان را از حادثه ناگوارى نجات دهد. او باید این معما را حل کند و مراقب مردان ناشناس موتور سوار نیز باشد. براى او صد و سى دقیقه زمان باقى است. اما اولین سرنخ کجاست؟Di DW.COM | Deutsche Welle
 
فرهنگ مدیریت شیوه مدیریت، سلسله مراتب، هویت شرکت : یک واحد اقتصادی چطور خود را معرفى كرده و ارتباط برقرار می‌کند موضوعات: هویت شرکت، طرح شرکت، شیوه مدیریتDi DW.COM | Deutsche Welle
 
اتاق صنعت‌وبازرگانى آلمان مشاوره، اطلاعات، نماینده منافع: اقتصاد در آلمان چطور سازماندهی و عرضه می‌شود.موضوعات: اتاق صنعت‌وبازرگانى آلمان (IHK), بخش معاملات خارجی (AHK), اتحاديه صنعت وبازرگانى آلمان (DIHT)Di DW.COM | Deutsche Welle
 
کشتیرانی داخلی و تدارکات در بندر کانتینر، کانال‌ها، تعرفه بار: چطور و چه زمانی کالا از راه آبی منتقل می‌شود.موضوع: کشتیرانی داخلیDi DW.COM | Deutsche Welle
 
Franchising (واگذارى امتياز)تقسیم کار، همکاری، کنترل: کارخانه و شرکت ها چطور نام و تجربه شان را منتقل می‌کنند موضوعات: امتیاز، سیستم زیرمجموعه‌ها، ، Franchising(واگذارى امتياز)Di DW.COM | Deutsche Welle
 
Loading …

Guida rapida

Google login Twitter login Classic login