Zorg pubblico
[search 0]
Altro

Scarica l'app!

show episodes
 
V
Verhalen uit de zorg

1
Verhalen uit de zorg

Gespreksleider: Erik van Roon

Unsubscribe
Unsubscribe
Ogni mese
 
Bijna heel mijn werkzame leven ben ik, Erik van Roon, al verpleegkundige én docent verpleegkunde. Hoe leuk is het dan dat ik voor Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid een podcast-serie maak met als thema. “Verhalen uit de zorg” Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager, of van de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. Soms is het zelfs een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook!
 
Het Consortium Kwaliteit van Zorg van de NFU bundelt de krachten van de umc’s voor innovatie van de gezondheidszorg. Zo wordt een toonaangevende bijdrage geleverd aan ‘leren en verbeteren’ op het gebied van Kwaliteit van Zorg. De zorg kan altijd worden verbeterd. Het consortium geeft op verschillende terreinen een aanzet voor zorginnovatie. Door middel van proeftuinen en experimenten wordt dat getoetst in praktijk. Zorginnovatie en kennis die hieruit voort komt, wordt breed gedeeld voor toep ...
 
Slimme Zorg is de nummer #1 podcast over de gezondheidszorg in Nederland. Door de vergrijzing en het Coronavirus staat de gezondheidszorg in Nederland aan de vooravond van grote uitdagingen. Steeds meer mensen hebben behoefte aan zorg, maar het aantal mensen dat die zorg kan leveren neemt niet toe. Hoe waarborgen we dat voor iedereen goede zorg beschikbaar is, zowel vandaag als over twintig jaar? Dat kan alleen met slimme zorg. In deze podcast gaat Arno Rutte op zoek naar oplossingen waarmee ...
 
Gesprekken over innovatie, technologie en (opkomende) verandering in gezondheid(zorg). Een podcast van Lucien Engelen met de missie "Een zachte landing in de toekomst mogelijk maken". CEO Transform, Health, Edge Fellow Deloitte Center for the Edge; Global Strategist Digital Health, Faculty Exponential Medicine; Singularity University USA and NL. (je kunt ook een Engels versie van de podcast vinden onder "Future of Health")
 
Show Airs Every Sunday 4pm EST for 90 minutes CALL IN 347-850-1833 Discussions with "Zorg the Mighty Conqueror of the Puny Planet Called Earth". An attempted discussion between a staunch Forever Trumper (Zorg) and a center left liberal about politics (mostly) and entertainment. This podcast in no way supports the patently bigoted views expressed by Zorg. Quite the contrary, in fact. He finds them deeply offensive and very stupid. He even doubts Zorg’s ultimate commitment to them because he k ...
 
H
Hart voor Zorg

1
Hart voor Zorg

CQ procesmanagement

Unsubscribe
Unsubscribe
Ogni mese
 
De zorg staat onder druk. De druk van tijd en de druk van geld. Er is te weinig personeel, de wachttijden groeien en dat terwijl verschillende methodieken elkaar in een rap tempo opvolgen. Wie bepaalt dat? Wie betaalt dat? En waarom? Dit is Hart voor Zorg, een nieuwe Podcast van CQ Procesmanagement. Speciaal voor mensen in de zorg, maar ook voor mensen die benieuwd zijn hoe we de zorg in Nederland kunnen verbeteren. Want hoe krijgen we vakmanschap en de mens weer bij elkaar? Een eenduidige o ...
 
Loading …
show series
 
Samen met de patiënt de zorg verder verbeteren. Waardegedreven zorg heeft voor de umc’s vier kernelementen: het gesprek met de patiënt, interprofessionele samenwerking, samen leren en uitkomsten en kosten in beeld. Met als doel: zorg die aansluit bij de behoefte van de patiënt. In de derde podcast van het NFU-Consortium Kwaliteit van Zorg speken Ha…
 
In mei en juni 2022 zijn in het kader van een internationaal Erasmus+ project collega’s van Fontys Mens & Gezondheid in Edinburgh. Het doel van deze trainingen was om hen bekend te maken met een ontwikkeld raamwerk. Hiermee wordt het vormgeven van curricula ondersteund, zodat persoonsgerichte zorgprofessionals opgeleid kunnen worden. Zonder uitzond…
 
En ze leven nog lang en gelukkig! Deze tekst komt voort vanuit de blue zones waar mensen lang leven en relatief oud worden. Waar komt dit nu door en waarom is dit zo regio gebonden? Volgens mijn gasten Andor Verhoeven en Niels Verhoeven ligt er een belangrijke factor in de verbinding. Deze verbinding hebben Andor en Niels, beide docent fysiotherapi…
 
Joris van Eijck, directeur van Equipe Zorgbedrijven, breekt een lans voor de toegevoegde waarde van Zelfstandige Behandelcentra (ZBC's) voor passende en betaalbare zorg. ZBC's zijn geen privéklinieken, maar toegankelijk voor iedereen. Joris vindt samenwerking met reguliere ziekenhuizen cruciaal. Zo kunnen ZBC's hun competenties maximaal richten op …
 
Rolf werkt al ruim 10 jaar bij Logex, het bedrijf dat voor bijna 90% van de Nederlandse ziekenhuizen op basis van data inzichten verschaft die gebruikt worden voor afspraken over vergoedingen voor medisch specialisten en voor het kiezen van de beste behandelopties. Een zeer interessant gesprek over de rol van data bij het steeds beter kunnen bestur…
 
Kwaliteit van zorg begint aan bed of aan tafel tussen zorgverlener en patiënt. Zorgverleners en patiënten kunnen samen het beste bepalen wat kwaliteit van zorg is, wat er moet worden gemeten en vervolgens wat moet worden verbeterd. In de tweede podcast van het NFU-Consortium Kwaliteit van Zorg speken Ingrid Bonte (Rijnstate), en Rutger Verhage (Rad…
 
Het delen van informatie in de zorg loopt 30 jaar achter bij de rest van de maatschappij. Waar de maatschappij al volledig gedigitaliseerd is, bestaat de wereld van de zorg nog voor een zeer groot gedeelte uit ouderwetse communicatie zoals brief en fax, in ongekende aantallen. Dit gaat ten koste van de zorg en ten koste van het werkplezier van zorg…
 
In aflevering 11 alweer gaat het over Ondernemen en Innoveren in de zorg. Als zoon van een ondernemers-echtpaar uit de middenstand, heeft Geert-Jos van der Maazen het zaken doen spelenderwijs meegekregen van zijn ouders. Zijn moeder had een drogisterij en was daarvoor verpleegkundige geweest. Zijn vader had een schildersbedrijf. De RODE draad in zi…
 
De effectiviteit van dansant bewegen op muziek voor mensen met beginnende dementie en de mantelzorger is een interessant gespreksonderwerp. Dementie is een veel voorkomend syndroom. Leven met dementie in de thuissituatie is belastend voor de persoon zelf en de mantelzorger. Op dit moment zijn er binnen de zorg nog weinig activiteiten die de persoon…
 
Samen met kwartiermaker duurzame zorg Cathy van Beek schreef Joost Bijlsma het boek Heel de zorg. Dit is een ‘reisgids’ voor professionals in de zorg die het duurzamer willen doen. Verduurzaming is volgens Joost en Cathy niet alleen nodig vanwege het klimaat, maar ook vanwege onze gezondheid. De zorg heeft hierin een belangrijke rol. De sector is v…
 
We eindigen waar we zijn begonnen. Met Jim van Os, hoogleraar in de psychiatrie en voorzitter van de Divisie Hersenen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Samen met hem blik ik terug op de vorige afleveringen en de dingen die daar zijn besproken. Alle kennis, expertise en ervaring geven een duidelijke richting voor de inrichting van de GGZ…
 
Diederik de Rave laat in een bevlogen gesprek zien hoe met behulp van Artificiële Intelligentie (AI) en spraaktechnologie enorm veel tijd gewonnen kan worden in de administratieve taken in de zorg. Daardoor kan de aandacht weer verschuiven van het beeldscherm en het toetsenbord naar de patiënt en de cliënt. Met het Nederlandse bedrijf Attendi, waar…
 
Jan-Kees van Wijnen, lid van de Raad van Bestuur van VVT organisatie TanteLouise vertelt bevlogen over innovatie in de verpleegzorg. Aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de praktijk (slim incontinentiemateriaal, een heupairbag, bed sensoren) laat hij zien hoe de werkdruk van medewerkers fors verminderd wordt en hoe de kwaliteit van leven va…
 
Forensische verpleegkunde is nog een relatief jong vakgebied in Nederland, maar is ondertussen een belangrijke schakel geworden tussen de behandelsector en de forensische sector. Op dit snijvlak bewegen deze verpleegkundigen zich. Maar; wat doen ze dan precies? Komt je behandelrelatie dan niet in het gedrang? Wat kan en mag je wel tegen de politie …
 
Karina Raaijmakers is directeur Toezicht en Handhaving van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Zorgverzekeraars en zorgkantoren leggen in contracten met zorgaanbieders vast welke zorg er geleverd wordt, tegen welke kwaliteit en welk tarief. De NZa bepaalt hoe zorgaanbieders zorg in rekening mogen brengen en wat de zorg (maximaal) mag kosten. Daar…
 
In deze aflevering gaat het over het belang van leefstijl en gezondheid. De COVID-pandemie waar we nog steeds in zitten, heeft de invloed van onze leefstijl op de gezondheid duidelijk zichtbaar gemaakt. En aan de andere kant hoe belangrijk is goede voeding en bewegen om weer te herstellen tijdens en na het ziek zijn. De noodzaak van preventie krijg…
 
Tijn Kool is programmeleider van het programma 'Doen of Laten?'. Hij ziet grote kansen voor 'passende zorg', met een focus op het veel beter voorlichten van patiënten. Als je die goed informeert en de tijd neemt voor samen beslissen, kiezen ze meestal voor de minst invasieve behandeling. Dat kan ook betekenen dat je (nog) niets doet. Dat vraagt nie…
 
Iris de Vries is huisarts en is voorzitter van de vereniging Arts en Leefstijl. Ze houdt een bevlogen pleidooi voor het organiseren van zorg vanuit een ecosysteem waarin gezondheid centraal staat. Keuzes maken met het oog op de lange termijn. Iris laat aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zien dat er al veel mogelijk is, bijvoorbeeld met beh…
 
Thomas Timmers laat zien op basis van de praktijk en wetenschappelijk onderzoek hoeveel de zorg kan verbeteren als we patiënten beter en slimmer informeren. Voor echt samen beslissen is een gesprek van 10 minuten veel te kort. Als je de patiënt gericht voorafgaand aan de behandeling, gedurende de behandeling en na de behandeling op maat informeert,…
 
Hoe hou je balans tussen werk en privé? Hoe blijf je vitaal en hou je jouw grenzen met betrekking tot jouw belastbaarheid in de gaten? En wat je helpt je hierbij in jouw werkomgeving? Met andere woorden: hoe zorg je ook goed voor jezelf? In de allereerste podcast van het NFU-Consortium Kwaliteit van Zorg zijn Evelien van Leeuwen en Dewi Stalpers te…
 
De gezondheidszorg staat onder druk door een hogere levensverwachting, hogere eisen van patiënten en meer medische mogelijkheden. Om die reden wordt er snel naar technologie gekeken om de gezondheidszorg te verbeteren. Joris Jaspers is hoofd innovatie Medische Technologie bij het UMCU. Met zijn team houdt hij zich dagelijks bezig met het verbeteren…
 
Celine Fabrie is 4e jaars student Verpleegkunde en loopt stage binnen de forensische psychiatrie. Cliënten worden daar behandeld vanwege een psychische stoornis in combinatie met een delict. Zij zijn in aanraking geweest met justitie. Celine bemerkte dat er veel stigma's bestaan rond deze vorm van verpleegkundige zorg. Hierover gaan we in gesprek.…
 
In deze aflevering van de Slimme Zorg Podcast duiken we met Daan Hommes van Dearhealth in de wereld van de Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning. Met behulp van deze technieken kan zorg op individueel niveau steeds beter voorspeld en voorkomen worden. Dat is geen science fiction, maar wordt nu al steeds meer in de praktijk gebracht. Een …
 
Anne Marsman is psycholoog en behaalde onlangs haar PhD met haar proefschrift: Beyond dis-ease and dis-order; over de lange termijn gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd in relatie tot mentale gezondheid. Specifiek legt ze de focus op de lichamelijk en psychofysiologische gevolgen van deze gebeurtenissen, met in het bijzonder de samen…
 
Floortje Scheepers is kind- en jeugdpsychiater en hoogleraar innovatie in de GGZ aan het UMC Utrecht. Vanaf haar jonge jaren als psychiater zette Floortje regelmatig vraagtekens bij de modellen en protocollen in de GGZ. Want, als alle modellen en richtlijnen in de GGZ écht zouden werken, dan zouden niet zoveel mensen zoekende blijven. Volgens haar …
 
Als we structureel de data van de behandeling van de patiënt van nu verzamelen, kunnen we steeds betere keuzes maken voor de patiënt van morgen. Bij kanker kunnen we dat door gebruik te maken van Whole Genome Sequencing (WGS), een test waarbij gezocht wordt naar foutjes in het hele DNA van de patiënt. Met behulp van deze test kan steeds beter de ju…
 
Transgender personen hebben last van genderdysforie, dit houdt in dat ze zich niet identificeren met hun geboortegeslacht. In sommige gevallen willen zij een medische transitie ondergaan. Hoe verloopt die transitie? En neemt de acceptatie van transgender personen toe? Hoe zit dat in de zorg?Di Gespreksleider: Erik van Roon
 
Strijdbaar. Ook al zien we om ons heen wat de tol is van de huidige situatie. Toch strijdbaar. Hoe dan? Carin Gaemers, mede-auteur van het manifest Scherp op Ouderenzorg, is onze gast. Ze vertelt wat het manifest tot nu toe heeft opgeleverd. Wat is er na 5 jaar bereikt? Ze vertelt het jou.En... Carin geeft jou goud in handen om de zorg echt te verb…
 
Door te leren van iedere vorige patiënt kunnen we zorg veel beter en slimmer maken. Niet meer alleen kijken naar protocollen en de ervaring uit de eigen praktijk, maar door slimme digitalisering wereldwijd, kennis en ervaring bundelen. Zo kunnen we de steeds zorg beter, accurater en slimmer maken. Daarvoor pleiten gasten Egge van der Poel en Martij…
 
Esther van Fenema is psychiater, violiste, opinieschrijfster en politica bij NLBeter. Een partij ontstaan uit onvrede over de zorg. Haar frustratie is dat er veel geld binnen de zorg verkwist aan zaken die niks met het primaire patiënten proces te maken hebben. Esther geeft concrete oplossingen voor de problemen die spelen in de zorg. Zo worden vol…
 
Youri Lentjes werd bekend van het tv-programma ‘De beste singer songwriter van Nederland’. Zijn nummers gaan vaak over zijn eigen ervaringen met mentaal worstelen en zo werd zijn muziek al snel opgepikt door de GGZ. Nu werkt hij in de forensische kliniek in Den Dolder als sociotherapeut, net als zijn vriendin Karima. De eigen ervaringen die hij ged…
 
Zo. Daar zijn we weer. We hebben het nu al zo vaak over allerlei problemen gehad in de zorg. Begint het je ook de keel uit te hangen, dat gezeik... ? Je wil nu weleens horen over oplossingen he? Want het begint errug eentonig te worden zo. Goed nieuws, we zijn het helemaal met jou eens. Wij roepen tussendoor ook weleens slimme dingen hoe het opgelo…
 
Een bijzondere aflevering van de Slimme Zorg podcast. Te gast zijn Marianne de Visser en Gijsbert Werner van de Wetenschappelijke raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij vertellen over het recente WRR rapport over Houdbare Zorg. Het rapport schetst een hoge urgentie: de huidige zorg is financieel en personeel niet houdbaar. Op sommige plekken (com…
 
Martin Appelo is psycholoog, auteur, spreker en veelgevraagd tegenspreker. In deze aflevering pleit hij voor het terugbrengen van de dood in de Gezondheidszorg. Volgens hem zijn we in de zorg te ver doorgeschoten in het, koste wat het kost, willen redden van ieder leven. We moeten gaan accepteren dat lijden, en daarmee de dood, erbij horen. Daarbij…
 
ALARM ALARM ALARMIn september 2021 kwam een alarmerend rapport uit van de FNV dat 38% van de medewerkers in zorg & welzijn het afgelopen anderhalf jaar collega’s heeft zien vertrekken vanwege de hoge werkdruk of overbelasting door onderbezetting. SHIIIIIIIIIIIIIIIIIT!Dat is 4 op de 10 collega's he???? Dat betekent: JIJ hebt collega's zien vertrekke…
 
Kun je zorg zorg menselijker en tegelijk efficiënter maken? Godfried Bogaerts laat zien dat het kan! Met Beter Dichtbij, een app waarmee patiënten eenvoudig op het door hen gewenste moment contact kunnen hebben met hun zorgverlener. Daardoor verbetert de zorg voor de patiënt en ontstaat er voor de zorgverlener meer rust in de communicatie. De groot…
 
Jos de Blok is de oprichter van stichting Buurtzorg. Een gigantisch succesvolle thuiszorgorganisatie met meer dan veertigduizend medewerkers. 5 Keer werd hij verkozen tot werkgever van het jaar en hoogleraren uit de hele wereld bezoeken hem voor zijn kennis. Dit alles heeft hij bereikt door te werken met zelfsturende teams. Volgens hem zijn manager…
 
Jules Tielens werkte jarenlang als straatpsychiater tussen de dak- en thuislozen in Amsterdam. Later werd hij specialist op het gebied van psychose. Hij vertelt hoe het eraan toe gaan in een verward brein en hoe we ons daar als professional het beste tegenover kunnen verhouden. Als het gaat om het verbeteren van de zorg gelooft hij in kleinschalige…
 
Herken je dat? Je bent op je werk en je doet dag in, dag uit je stinkende best op je werk. Ok ok eerlijk = eerlijk, niet elke dag breng je je A-game, maar toch... Te vaak ga je aan het einde van je dienst met een onvoldaan gevoel naar huis, want je had nog zoveel meer willen doen voor je bewoner. Je had te weinig tijd om even bij mevrouw Andriessen…
 
Pieter ontwikkelt toepassingen van Virtual Reality (VR) in het onderwijs. “Met een VR-bril op reanimeren studenten ineens in een spannende, meer realistische situatie, bijvoorbeeld langs de snelweg”, schetst hij. Erik gaat met Pieter in gesprek over dit fascinerende onderwerp.Di Erik van Roon en Pieter van Gorkom
 
Peter Bennemeer vertelt gepassioneerd over het realiseren van zinnige zorg en de transformatie die daar voor nodig is. Hij gelooft sterk in het ontsluiten van de kracht van medisch specialisten. Zet hen in de lead om de beste behandeling voor de patiënt te leveren en voor het ontwikkelen van een medische strategie voor zinnige zorg. Dat leidt volge…
 
Jim van Os is hoogleraar in de psychiatrie en veelgevraagd voorvechter op het gebied van verandering in de geestelijke gezondheidszorg. We gaan in gesprek over het uittrekken van de witte jas en zijn eigen ervaringsdeskundigheid. Zoals we de zorg nu hebben ingericht, is het volgens hem niet houdbaar én worden veel mensen er niet beter van. Hoe kunn…
 
"Wie the fok denkt Brigitte wel niet dat ze is?""Even wachten hoor. Huh? Brigitte. Is dat die Aziatische of die Surinaamse vrouw?""Die Surinaamse.""Oh. Ok. Dus? Wat wil je nu eigenlijk zeggen? "Deze podcast gaat over wie Brigitte echt is. Sara interviewt (op) haar eigen wijze Brigitte. Wat Brigitte voelt. Welke impact haar roots op haar werk heeft.…
 
Een inspirerend verhaal over hoe een persoonlijke ergernis leidt tot een prachtige zorginnovatie die nog iedere dag groeit. Thijs van Nuenen ontwikkelde de Medido, een medicijndispenser voor patiënten en cliënten die meerdere keren per dag meerdere geneesmiddelen moeten nemen. De resultaten zijn verbluffend. 6000 cliënten krijgen op precies het jui…
 
In deze speciale terugblikaflevering van de Slimme Zorg podcast blikt host Arno Rutte aan de hand van fragmenten van Daan Dohmen (Luscii), Leonard Witkamp (Ksyos), Jan Tebbens (Menzis), Timo Spijkers (Mindler), Joop Arends (HappiApp) en Marian Kaljouw (NZa) terug op de balngrijkste inzichten op het gebied van digitalisering van de zorg. Waar staan …
 
Loading …

Guida rapida

Google login Twitter login Classic login