Geloofstoerusting pubblico
[search 0]
Altro
Scarica l'app!
show episodes
 
Loading …
show series
 
‘Hoe kan ik geloven?’ wie de vraag stelt, stelt deze vraag waarschijnlijk niet als een puur intellectuele vraag. Het is een echte zielsvraag; een worsteling. Hoe kan ik geloven? Deze lezing werd gehouden door Marcel Vroegop in Staphorst. In deze lezing worden allerlei bezwaren in het gaan geloven voor het voetlicht gebracht en beantwoord. De lezing…
  continue reading
 
De jongste zoon trekt er op uit. Maar diep in de malaise komt hij tot inkeer doordat hij met heimwee terugdenkt aan zijn goede vader. Kijkend naar de varkens komt hij tot inkeer, besluit naar zijn vader te gaan, eerlijk zijn zonden te belijden. Eenmaal in de buurt van de boerderij zoekt de vader hem op, en ontvangt hij veel meer dan gehoopt. Deze l…
  continue reading
 
De bekende gelijkenis beschrijft twee verloren zonen. Er bestaat niet alleen een wilde, uitbrekende vorm van zonde. Er is ook meer verborgen, op het oog fatsoenlijke manier, waarop je van God vervreemd kan zijn. De oudste zoon is dicht bij de Vader, maar toch net zo vervreemd van het vaderhart als zijn jongere broer. Zijn dat misschien de nette ker…
  continue reading
 
Het grootste probleem van ons mensen wordt onthult in Efeze 2: de mensheid is morsdood door zonde. Paulus benadrukt dat we wandelden als doden, gevangen in rebellie tegen God. Wat is het antwoord op dit probleem? Gods genade! Door Zijn liefde maakte God ons levend met Christus, een geschenk dat we niet verdienen. Het draait niet om onze werken, maa…
  continue reading
 
Het hart van een christen wordt iedere keer weer gevormd door de ontmoeting met Jezus. In Hem ontdek je wat werkelijk vrij-zijn is; geen concurrent van God, geen concurrent van jou. Hij is voor jou. Wie Hem ontmoet, ontmoet Iemand! LINK: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/een-ontmoeting-met-jezus/…
  continue reading
 
Wandelen in het licht met Jezus. De apostel schrijft erover in zijn 1 Johannes-brief. Te midden van de duisternis om je heen, wandel jij als een geroepen kind in het licht van de Koning van het licht. Gaat dat vanzelf? Allesbehalve! Ds. Krijn Hak sprak over dit thema naar aanleiding van de 1 Johannes-brief op een jongerenavond van Geloofstoerusting…
  continue reading
 
Wie verlangt Christus te volgen, stelt ook de vraag: ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’ Maar dit blijft soms te lang een vraagteken als we voor moeilijke en belangrijke beslissingen staan in ons leven. ‘Wat te doen?’ ‘Wat wil God dat ik doe?’ ‘Op welke manier leidt God mijn leven?’ LINK: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/hoe-leidt-god-mijn-…
  continue reading
 
Gods Naam kennen, brengt je in beweging. Wie God écht kent, wil ook voor Hem leven. Die twee horen helemaal bij elkaar. Dr. Paul Visser besprak dit thema tijdens een toerustingsavond van Geloofstoerusting in Rijssen. https://www.geloofstoerusting.nl/videos/hoe-leef-je-uit-gods-naam/Di Geloofstoerusting
  continue reading
 
Door geloof alleen worden wij gered. Maar is mijn geloof wel echt? Bedrieg ik mij niet? De bijbel spreekt ook over andere vormen van geloof, zoals Historisch geloof, Tijdgeloof en Wondergeloof. Maar die zijn Helaas Te Weinig. In drie lezingen vergelijkt dr. G.A. (Gert) van den Brink het reddende geloof met wat helaas te weinig is. In deze derde lez…
  continue reading
 
Door geloof alleen worden wij gered. Maar is mijn geloof wel echt? Bedrieg ik mij niet? De bijbel spreekt ook over andere vormen van geloof, zoals Historisch geloof, Tijdgeloof en Wondergeloof. Maar die zijn Helaas Te Weinig. In drie lezingen vergelijkt dr. G.A. (Gert) van den Brink het reddende geloof met wat helaas te weinig is. In deze tweede le…
  continue reading
 
Door geloof alleen worden wij gered. Maar is mijn geloof wel echt? Bedrieg ik mij niet? De bijbel spreekt ook over andere vormen van geloof, zoals Historisch geloof, Tijdgeloof en Wondergeloof. Maar die zijn Helaas Te Weinig. In drie lezingen vergelijkt dr. G.A. (Gert) van den Brink het reddende geloof met wat helaas te weinig is. In deze eerste le…
  continue reading
 
De mooiste boodschap die Gods Woord ons brengt als het gaat om de vraag waar God is, is dat Jezus Christus Zelf weet wat die inhoudt. Direct na Zijn doop, het begin van Zijn bediening, werd Hij door de Geest in de woestijn geleid. Daar kwam Hij in de verzoeking terecht. Enkele jaren later werd de vraag 'waar is God?' nog veel dieper en nijpender vo…
  continue reading
 
Mag je de vraag 'waar is God?' eigenlijk wel stellen? Is dat geen teken van ongeloof en twijfel die je zo snel mogelijk moet uitbannen? Het bevrijdende is dat die vraag óók in Gods Woord zelf voorkomt. Het is blijkbaar de ervaring van gelovigen in alle tijden dat je soms dichtbij de Heere mag leven, Zijn aanwezigheid ervaart, terwijl je op andere m…
  continue reading
 
Een geit verkleed als schaap, wat is dat voor een gekkigheid? Waarom zou een geit dat doen? Is het überhaupt een Bijbels gegeven? Dat iemand zich voordoet als een ander. En als dat gebeurt, weet die persoon zelf dan ook? Zoiets moet toch opvallen zou je denken. Op een jongerenavond van Geloofstoerusting in Barendrecht sprak ds. E. (Evert) Meijer ov…
  continue reading
 
Volg jij Jezus al? Als je de Evangeliën leest, ontdek je dat het ‘volgen van Jezus’ een belangrijk punt is. Over Jezus horen, Zijn boodschap interessant vinden is niet het doel. Het doel van het Evangelie is dat je jouw vertrouwen op Christus stelt en Hem volgt. Ds. A.Th. (Anne) van Olst sprak over dit thema tijdens een jongerenavond van Geloofstoe…
  continue reading
 
Het Nieuwe Testament geeft opvallend veel aandacht aan de structuur van de christelijke gemeente. het is een gemeenschap van heiligen, die onderling met elkaar verbonden zijn omdat zij met Christus verbonden zijn. Macht, geld, nationaliteit, taal of rijkdom doet niet mee. Maar wat nu als jouw gemeente deze structuur niet heeft? Dr. Gert van den Bri…
  continue reading
 
Elk mens is sterfelijk, en ons levenseinde is beslissend voor de eeuwige toekomst. Kan ik mij op het sterven voorbereiden? Hoe kan ik zonder doodsangst heengaan? Sinds de middeleeuwen bestaan er boekjes die de stervenskunst beschrijven. Ook Luther heeft zo’n boekje (een ars moriendi) geschreven over de voorbereiding op het sterven. Dr. G.A. (Gert) …
  continue reading
 
In Exodus maakt God Zichzelf bekend. Hij is Jahwe en komt middels Mozes en Aäron om het volk Isräel te bevrijden van de slavernij. Farao vraagt zich af: ‘Wie is God en waarom zou ik naar Hem luisteren?’ Maar God maakt door de exodus duidelijk dat Hij God is en zowel Israël als Egypte zullen weten dat Hij de Heere is. Geen familie is veilig als God …
  continue reading
 
In de tweede lezing over bevinding geeft dr. Van den Brink antwoord op een praktische vraag: hoe kom ik aan bevinding? In de eerste lezing heeft hij verhelderd wat bevinding is. Nu legt hij de verbanden met beloften, geloof, aanvechting en ervaring. Luister deze lezing, en word bemoedigd door Gods betrouwbaarheid in Zijn beloften. Deze lezing werd …
  continue reading
 
Vaak hoor je over het belang van bevinding. Maar, wat is bevinding eigenlijk? Wat bedoelt de Bijbel ermee? In twee lezingen licht dr. Van den Brink toe wat bevinding wel is en wat niet. Gravend in de Schrift komt hij tot rijke ontdekkingen, die je zullen doen verlangen naar Bijbelse bevinding. Deze lezing werd gehouden tijdens een toerustingsavond …
  continue reading
 
Wie Gods liefde aanvaardt, kan er ook van uitdelen. Wie in het eeuwige leven gelooft, maakt namelijk deelt uit van de gemeenschap der heiligen. Het blijft iets kwetsbaars. Dat God Zijn liefde laat wonen in mensen! Daarmee laat Hij Zich aan iedereen kennen. Kan dat wel goed gaan? Toch schrijft de apostel Johannes: ‘Niemand heeft ooit God gezien, als…
  continue reading
 
Het zou geen vraag meer moeten zijn voor een doorgewinterd Bijbellezer. Toch zijn er veel christenen die met deze vraag lopen. Over de oorzaak hiervan gaat het in deze lezing. De meeste christenen ontkennen de liefde van God niet. Het staat immers zwart op wit in de Bijbel. Maar om die liefde persoonlijk te aanvaarden blijken er bij veel mensen nog…
  continue reading
 
Moet de wet nog worden gepreekt nu het evangelie er is? Sommige mensen zijn zo bang voor een goedkoop evangelie, dat zij alle nadruk leggen op de wet. Volgens hen begint het geestelijke leven met de wet, niet met het evangelie. Zij denken: waarom zou je het evangelie preken als het toch met de wet begint? Dr. Gert van den Brink weerspreekt vanuit d…
  continue reading
 
Dankzij de Reformatie is de tweeslag “wet en evangelie” beroemd geworden. Maar waar ligt het onderscheid? Wat is er wet, wat is er evangelie? Dr. Gert van den Brink geeft door wat hij van Luther heeft geleerd. Het evangelie is de belangrijkste van de twee, want alleen dankzij het evangelie leren wij God kennen in het aangezicht van Jezus Christus (…
  continue reading
 
Op een jongerenavond van Geloofstoerusting in Katwijk aan Zee sprak dominee Den Ouden over het thema ‘Heb je de Heilige Geest?’ Naar aanleiding van Lukas 11 werd deze vraag uitgewerkt en geeft hij handvatten hoe je deze vraag kunt beantwoorden. LINK: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/heb-je-de-heilige-geest/…
  continue reading
 
Op een toerustingsavond van Geloofstoerusting in Rijssen sprak dominee Van Campen over het thema ‘Een geopende evangeliedeur’. In deze eerste lezing geeft hij vanuit het Oude Testament voorbeelden hoe de deur bij God open staat. LINK: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/welkom-bij-god/Di Geloofstoerusting
  continue reading
 
We kunnen de Tien Geboden niet negeren. Het is belangrijk dat we ze bestuderen en begrijpen. Maar het is natuurlijk nog belangrijker dat we ze gehoorzamen. God raakt niet onder de indruk van een zorgvuldige analyse met ons verstand die de decaloog in het middelpunt van het christelijke discipelschap plaatst. Hij verwacht van Zijn leerlingen dat zij…
  continue reading
 
Als God gaat voor aanbidding van Zijn naam, dan kun je je afvragen: waaruit bestaat dan die aanbidding? Waarom aanbidden mensen de grote, eeuwige God? In deze lezing legt Leander Janse uit dat aanbidding van God alles te maken heeft met de vreugde in Hem. God wordt het meest verheerlijkt als wij het meest tevreden zijn in Hem. Het wonderlijke is da…
  continue reading
 
Wat is het doel van zending? Waarom verkondigen we het evangelie? Om mensen te redden van de ondergang? Of slechts uit gehoorzaamheid aan God? Leander Janse behandelt in deze lezing het ultieme motief voor zending: de eer van God. Dat doet hij op basis van het boek van John Piper, Laat de volken U loven. De hoofdgedachte van dit boek is: Zending be…
  continue reading
 
'Ja, ik weet het zeker. Ik ben tóch gered!' Maar waar haal je de moed, de wijsheid en de kracht vandaan om dat te kunnen zeggen? Het begint misschien wel bij het in kaart brengen waar je twijfels en onzekerheid vandaan komt. En wat werkelijk jouw vaste hoop in leven en in sterven is. Tijdens een toerustingsavond van Geloofstoerusting in Ermelo spra…
  continue reading
 
Er is een strijd gaande in deze wereld. Een strijd tussen licht en duisternis, tussen leven en dood. Te midden van die strijd kun je het gevoel hebben: ‘Help, ik zink! God is nergens te vinden, God laat mij in de steek.’ Wat dan? Bekijk de lezing: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/help-ik-zink-weg/…
  continue reading
 
Niet wat ik ervaar of beleef is de inhoud van het geloof, maar de belofte van God! Niets dan Gods spreken en Zijn trouw is het vaste fundament van onze hoop. In deze tweede lezing werkt ds. Krijn Hak uit hoe die zekerheid in Gods beloften uitmondt in de genadejubel van Romeinen 8: Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze …
  continue reading
 
Er zijn zovele jongeren die worstelen met de vraag: ‘Mag ik tot Christus gaan? Moet er niet eerst van alles gebeuren, ervaren worden en gekend zijn, voordat ik mag gaan?’ Vanuit Johannes 3 blijkt dat het antwoord heel eenvoudig is. Er is niets wat jou het eeuwige leven geeft dan geloof in Christus alleen. Op een jongerenavond van Geloofstoerusting …
  continue reading
 
De boodschap van de Bijbel is glashelder: ‘Je moet gered worden.’ Romeinen 3 laat zien hoe dramatisch onze situatie is. We liggen midden in de zonde. Tegelijkertijd klinkt het evangelie: ‘Je kunt gered worden.’ Dit is mogelijk doormiddel van de redding die je in het evangelie wordt aangeboden door het geloof in Jezus Christus. Ds. Krijn Hak sprak o…
  continue reading
 
Jezus’ lijden en sterven had niet alleen kostenposten. Er waren ook geweldig grote winstposten. De vreugde die Hem in het vooruitzicht gesteld was, gaf Jezus moed. Over het kruis en over het graf heen zag Hij de geweldige buit die Hij zou verkrijgen: vele volken als Zijn erfdeel. Bekijk de video: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/jezus-krijgt…
  continue reading
 
Wie heeft Jezus Christus gedood? In eerste instantie zijn we geneigd mensen aan te wijzen, maar de vraag is of dat terecht is. Wat maakte Jezus daar door? Wat waren de kosten van Zijn lijden? Bekijk de video: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/wie-is-de-grootste-crimineel/Di Geloofstoerusting
  continue reading
 
Waarom is Golgotha het grote scharnierpunt in de tijd? Is het lijden van Jezus slechts een noodzakelijk kwaad? Wat betekent het dat God vreugde vindt in het verbrijzelen van Zijn Zoon? In drie overdenkingen bespreekt Leander Janse de ‘verbrijzeling van Christus’. Bekijk de video: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/de-grand-finale-van-golgotha/…
  continue reading
 
Het evangelie van Jezus Christus is de deur tot het koninkrijk van God. Toch is de vraag 'hoe kom ik in het koninkrijk?' niet de centrale vraag in de Galaten-brief. De vraag is veel meer: 'Wat als ik tot geloof gekomen ben ... wat dan?' Het gevaar was er niet alleen vroeger, maar is ook nu groot dat je, nadat je tot geloof gekomen bent, al snel de …
  continue reading
 
Het is dynamiet! Een explosie van blijde en bevrijdend nieuws van Gods genade in Christus Jezus. In de Galaten-brief proef je de vurigheid van Paulus om het evangelie onvervalst te verkondigen. Haal er niets van af en voeg er niets aan toe, het is Jezus alleen! Deze eerste lezing van ds. J.J. (Jan) Mulder werd gehouden op een toerustingsavond van G…
  continue reading
 
Op een toerustingsavond van Geloofstoerusting in Woudenberg (februari 2023) sprak prof.dr. W. van Vlastuin over het bestaan en het werk van de engelen. Waarom zijn engelen geschapen? Op welke manier worden ze door God ingezet om Zijn plannen in de wereld uit te rollen? Wat merk jij van engelen? Dit is de tweede lezing. De eerste lezing is getiteld:…
  continue reading
 
In twee lezingen zet dr. Van Vlastuin het bestaan en het werk van de engelen uiteen. Wie of wat zijn engelen precies en op welke manier worden ze door God ingeschakeld in Zijn plan? In onze cultuur zijn de dingen die je kunt meten en vastpakken de dingen die er toe doen. Bezig zijn met onzichtbare dingen en ongrijpbare dingen, voor velen is dat nie…
  continue reading
 
Te midden van het leven is God nabij. Hij zorgt voor je. Hoe weet je dat? En wat merk je daarvan? David zingt er een lied over in Psalm 23. Tijdens de jongerenavond op van Geloofstoerusting 16 maart 2023 in Barendrecht sprak ds. F. (Floris) van Binsbergen over het thema ‘God met mij! – hoe dan?’ Bekijk de video: https://www.geloofstoerusting.nl/vid…
  continue reading
 
Loading …

Guida rapida