Per Axbom pubblico
[search 0]
Altro
Scarica l'app!
show episodes
 
Per Axbom delar med sig av lärdomar om ny teknik och mänskliga rättigheter. För dig som strävar efter välbefinnande i ett modernt samhälle. Det är kåserier, essäer och spaningar som får dig att tänka… om.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
När man varit tillbaka från semestern några veckor kan sommarens utflykter och samkväm kännas oerhört avlägsna. Men ett besvärande semesterminne från en känd svensk hotellkedja kan jag inte riktigt släppa. Inte för att rummet inte var till belåtenhet. Nej, det handlar om ett potpurri av papperslappar i promenoaren*. Eller en kavalkad av kuponger me…
  continue reading
 
Cloning a voice can today be done with less than a minute of recorded material. But are you aware of who is using your voice and for what? Your daughter, on vacation, calls you in a state of panic to let you know that she and her friend are having trouble with a payment. Please can you send some money to her friend so they can pay for the hotel roo…
  continue reading
 
It's never more easy to get scammed than during an ongoing hype. It's March 2023 and we're in the middle of one. Rarely have I seen so many people embrace a brand new experimental solution with so little questioning. Right now, it's important to shake off any mass hypnosis and examine the contents of this new bottle of AI that many have started sip…
  continue reading
 
Det är aldrig så lätt att bli lurad som under en pågående hajp. Det är mars 2023 och vi är mitt i den. Det är sällan jag sett så många anamma en helt ny experimentell lösning med så lite ifrågasättande. Just i detta nu är det oerhört viktigt att skaka av sig hypnosen och granska innehållet i den här nya flaskan med AI som flertalet börjat smutta på…
  continue reading
 
Samma hyllade AI-verktyg som sparar tid åt en grupp människor kommer stjäla mycket tid och skapa mycket huvudvärk för andra. Verktygen tvingar bland annat att vi ritar om kartan för hur litterära verk publiceras. Vi står inför en lavinartad ökning av böcker skrivna av maskiner, och redan nu har redaktörer tvingats pausa inlämningar av nya verk för …
  continue reading
 
I can't get the noise out of my head. People who watch the video express awe and disgust. And that is why Dutch software developer Bert Hubert's experiment is so powerful. It doesn't really uncover something that we shouldn't already know. Something we often choose to ignore. The brilliance is that it makes us incapable of ignoring. Bert's experime…
  continue reading
 
Jag kan inte få oljudet ur huvudet. Människor som tittar på videon uttrycker förundran och förfäran. Och det är därför nederländska utvecklaren Bert Huberts experiment är så kraftfullt. Det avslöjar egentligen inte något vi inte redan borde veta. Något vi ofta väljer att ignorera. Det briljanta är att det gör oss oförmögna att ignorera. Berts exper…
  continue reading
 
A rarely talked about field of research, known as keystroke dynamics, involves identifying individuals based on how they type on a keyboard. It's getting better, and also easier for anyone to implement. As early as 1860, experienced telegraph operators realized they could actually recognize each individual by everyone's unique tapping rhythm. To th…
  continue reading
 
Sättet du skriver på ett tangentbord kan avslöja din identitet. Ett relativt okänt forskningsområde är knapptrycks-dynamik, eller på engelska: keystroke dynamics. Det handlar om ett sätt att identifiera människor utifrån hur de skriver på ett tangentbord. Tekniken blir allt bättre, och lättare för vem som helst att implementera. Så tidigt som 1860 …
  continue reading
 
"But what is it you really work with, Per?" I get this question from time to time in the workplace. Over the years it has, contrary to my expectations, become harder to answer. Not because I do not know, but because it is not readily summarised in an easily digestible product name. Clients wish to purchase UX, or accessibility, or something else to…
  continue reading
 
– Men vad är det du arbetar med egentligen Per? Jag får frågan då och då i arbetslivet. Genom åren har den, i motsats till vad jag kanske förväntat mig, blivit svårare att svara på. Inte för att jag inte vet, utan för att det inte går att paketera i ett fint litet produktnamn. Kunder vill köpa UX, eller tillgänglighet, eller något annat som har med…
  continue reading
 
Digitala arbetsverktyg, smarta apparater, AI och virtuella världar hyllas för problemen de löser medan problemen de bidrar till tystas ner eller förminskas. Jag heter Per Axbom och är en svensk kommunikationsvetare född i Liberia. Min internationella uppväxt, mitt datorintresse från tidigt 80-tal, tillsammans med en passion för ansvarsfull innovati…
  continue reading
 
Digital tools, smart devices, AI and virtual worlds are celebrated for the problems they solve, while the problems they create are concealed or glossed over. My name is Per Axbom and I’m a Swedish communication theorist born in Liberia. My international upbringing, my early 80s computer enthusiasm, aligned with a passion for responsible innovation,…
  continue reading
 
Loading …

Guida rapida