Samfunnsfag pubblico
[search 0]
Altro
Scarica l'app!
show episodes
 
Artwork

1
Samfunnsfagpodden

Caroline Baker & Even Røed

Unsubscribe
Unsubscribe
Ogni mese
 
En podkast av Caroline Nesbø Baker og Even A. Røed. Det viktigste i samfunnsfag, etter vår mening, er å kunne få kunnskap, begreper og ferdigheter til å selv kunne forstå, diskutere og undersøke det som skjer med oss og rundt oss, i samfunnet. Målet er engasjerte samfunnsborgere, og da bør faget engasjere. Samfunnsfagpodden kan brukes som lærestoff som elevene kan lytte på hjemme, som en del av omvendt undervisning, som utgangspunkt for felles diskusjon i klasserommet etterpå, og kanskje som ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I denne episoden gjør vi greie for hva frontfagsmodellen handler om siden dette er et begrep som har kommet opp en del i dagens nyhetsbilde. Så diskuterer vi hva tillit betyr i et samfunn, og kommer nok en gang inn på kildekritikk og kritisk tenkning. Kilder: https://snl.no/frontfag#:~:text=Frontfag%20er%20fag%20eller%20tariffomr%C3%A5der,forhandle…
  continue reading
 
Vi snakker med Sindre Lysø, generalsekretær i AUF, om 22.juli og ser både tilbake på den største terrorhendelsen på norsk jord siden andre verdenskrig. Vi snakker om hva det vil si å ta et oppgjør med 22.juli, og kan vi egentlig si at vi har gjort det? Sindre var selv på Utøya den 22.juli. Episoden har skildringer av hendelsene der, så vi anbefaler…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om rasisme i skolen, og ser på noen begreper som kan bidra til å sette ord på ting ,noe som er nødvendig for å skape endring. Lenker til kilder og ting vi nevner i episoden: https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2020/08/14/Kj%C3%A6re-l%C3%A6rer-Du-kan-stoppe-rasisme-22458101.ece https://utdanningsforskning.no…
  continue reading
 
I denne episoden lar vi nyheter være nyheter, og bruker hele halvtimen på et dypdykk i hva det egentlig vil så å drøfte - et verb du møter mye i samfunnsfaget. Vi svarer også på et lytterspørsmål om privatisteksamen, men understreker at den praktiske gjennomføringen av denne kan variere fra fylke til fylke, så ta kontakt med skolen du skal ta eksam…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om hvilke faktorer i amerikansk politikk og samfunn som kan forklare hvorfor halve USA tror på Trumps påstander om valgfusk, slik de som stormet kongressen var helt overbevist om. Tillit til statsapparatet er viktig i et samfunn, men hvor går grensen mellom kritisk tenkning og konspirasjonsteorier? Vi diskuterer vaksinem…
  continue reading
 
Som alle andre diskuterer vi valgresultatet i USA, og ser på hvordan demokratiet har stått seg gjennom en uvanlig valgkamp. Så ser vi på hvorfor det er så få menn som jobber i barnehager i Norge: hva er årsaken til dette? Og hva slags konsekvenser har det?
  continue reading
 
Vi diskuterer streik og lønnsoppgjør i korona-tider. Hvorfor er det greit å streike? Og hvordan henger klima og politikk sammen i Norge i 2020? Takk til Kongsberg bibliotek for podcast-studio! Kilder: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dldbbO/3800-bussjaafoerer-i-streik-varsler-rask-opptrapping https://www.nrk.no/norge/landets-sykepleiere-uteluk…
  continue reading
 
Kilder https://no.wikipedia.org/wiki/De_fem_hersketeknikker https://snl.no/fornorskingspolitikk https://snl.no/urbefolkning https://www.nrk.no/kultur/diplom-is-vurderer-a-endre-inuitt-logoen-_-hatting-faser-ut-_hovding_-1.14994531 https://www.dagbladet.no/kultur/jeg-kommer-aldri-til-a-roe-meg-ned/72385105…
  continue reading
 
Aktuell sak https://www.nrk.no/norge/anne-elisabeth-hagens-ektemann-tom-hagen-siktet_-_-han-synes-det-er-svaert-vanskelig-a-bli-anklaget-1.14998021 Vold i nære relasjoner https://www.krisesenter.com/sekretariatet/statistikk/ https://amnesty.no/vold-mot-kvinner https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/drap/drapsoversikt-2018.pdf…
  continue reading
 
NATO - Russland og Kina sprer falske nyheter https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/y3dV4J/nato-sjefen-russland-og-kina-sprer-falske-covid-19-nyheter https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/2004-Factsheet-Russia-Myths-COVID-19_en.pdf Trump og USA trekker støtten til WHO https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/naxJ0L/donald-trump-st…
  continue reading
 
Kilder: https://www.nrk.no/norge/nho-tror-de-unge-ma-betale-prisen-1.14956876https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/EWn9r3/trump-skjerper-corona-tiltak-fornoeyd-med-egen-innsatshttps://www.nettavisen.no/okonomi/norwegian-sjefen---dette-er-en-krise-for-hele-luftfarten/3423940721.htmlhttps://www.nrk.no/norge/enighet-om-krisepakke-til-koronarammet-naeri…
  continue reading
 
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1n3OPB/partitopper-vil-ha-frp-exit-uansett https://www.nrk.no/norge/is-kvinne-og-barna-hennes-til-norge_-dette-kan-skje-nar-de-lander-1.14860174 https://www.nettavisen.no/nyheter/mh17-gransker-hvorfor-ble-ikke-luftrommet-i-iran-stengt/3423909169.html https://www.dagbladet.no/nyheter/ekspert---derfor-kom-innromm…
  continue reading
 
NRK: USA og Kina https://www.nrk.no/nyheter/usa-og-kina-1.11504753?fbclid=IwAR2uVhnD0hBQw_sqgG7VRKtbHi89mUruDJG-wj28p5Pnl6UKaLO_oqx2miY Amnesty: Historien ingen vil fortelle https://amnesty.no/falun-gong-historien-ingen-ville-fortelle?fbclid=IwAR39X5wxDRWrWrFlYpYy5KLu_OLLmopmGqu4xDrsCITkdW1s90iZLPC3rgA FN: Arbeidsliv https://www.fn.no/Tema/Arbeidsl…
  continue reading
 
BBC: How Norway turns criminal into good neighbours https://www.bbc.com/news/stories-48885846 National Institute of Justice: Measuring recidivism https://nij.ojp.gov/topics/articles/measuring-recidivism NRK: New York lærer av halden når de legger ned beryktet fengsel https://www.nrk.no/ostfold/new-york-laerer-av-halden-nar-de-legger-ned-beryktet-fe…
  continue reading
 
Dagsavisen: Mange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/mange-skadd-i-uro-i-barcelona-etter-dommer-mot-katalanske-politikere-1.1600589 Wikipedia: Kurdistan https://no.wikipedia.org/wiki/Kurdistan NRK: Tyrkias invasjon i Syria https://www.nrk.no/nyheter/tyrkias-invasjon-i-syria-1.1473…
  continue reading
 
I første del av denne episoden ser vi på etiske problemstillinger knyttet til ny teknologi, fra selvkjørende biler til droner og drapsroboter. I andre del diskuterer vi hvorfor Saudi-Arabia og USA er allierte, og kommer inn på andre begreper og aktuelle saker som handler om konflikter og verdenssamfunnet, i tillegg til å snakke om Norges våpenekspo…
  continue reading
 
I ukens episode snakker vi om hvilke saker som har påvirket valgresultatet. Vi diskuterer også reality-tv knyttet opp mot samfunnsfaglige begreper som normer og sanksjoner. Kilder: Ghazala Boje - Effects of Reality Shows on Teenagers https://www.academia.edu/35539251/Effects_of_Reality_Shows_on_Teenagers Redd Barna: Slik ville Norge sett ut om barn…
  continue reading
 
NRK: Brennpunkt https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt NRK: Flere elever til NRK: Føler oss ikke lurt av folkeopplysningen https://www.nrk.no/norge/flere-elever-til-nrk_-foler-oss-ikke-lurt-av-folkeopplysningen-1.14688441 NRK: Bergljot falt inn i en annen verden https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bergljot-falt-inn-i-en-annen-verden-1.14678778…
  continue reading
 
Kilder: VG: Angrepet på Al-Noor moskeen i Bærum https://www.vg.no/spesial/2019/angrepet-paa-al-noor-moskeen-i-baerum/ NRK: Firebarnsmor: – Vi lever på 4000 kroner i måneden https://www.nrk.no/buskerud/firebarnsmor_-_-vi-lever-pa-4000-kroner-i-maneden-1.14669880 Dagbladet: 105 538 fattige barn i Norge https://www.dagbladet.no/nyheter/105-538-fattige…
  continue reading
 
Da er et klart for sesongavslutning i samfunnsfagpodden. Vi gir 10 tips til deg som skal opp til muntlig samfunnsfageksamen. Vi gir også et innblikk i hva neste sesong vil inneholde. Youtube: Interleaved Learning (Brain Hack) https://www.youtube.com/watch?v=WbDpYMp8F6o Youtube: Sleep deprivation and memory problems | Robbert Havekes | TEDxDenHelder…
  continue reading
 
I denne episoden diskuterer vi saker knytte til toleranse og homofili. Vi tar opp Durertes utsagn om at han kurerte seg selv for homofili og angrepet på et lesbisk par i Sandnes. Videre tar vi opp debatten på NRK om EU og EØS, her forsøker vi å forenkle og forklare de ulike sidene av debatten. Del 1: Toleranse og homofili VG: Innbrudd og hærverk på…
  continue reading
 
I denne episoden diskuterer vi likestilling, der vi ser spesielt på guttenes situasjon. Er guttene presset inn i en maskulin boks? Videre tar vi for oss arbeidsmiljø, verneombudets rolle og streik. Del 1: Likestilling Utdanning.no: Kjønnsdelt arbeidsmarked https://min.utdanning.no/utdanningsvalg_artikkel_kjonnsdelt_arbeidsmarked The representation …
  continue reading
 
utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg gjere greie …
  continue reading
 
Læreplanmål: - bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling - analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer - diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegh…
  continue reading
 
Ukens læreplanmål: Del 1: - gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår - gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar Del 2: - definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet…
  continue reading
 
NRK: "Det du behøver å vite om Julian Assange" https://www.nrk.no/urix/det-du-behover-a-vite-om-julian-assange-1.13123737 Dagsavisen: "Assange vil bestride utlevering til USA" https://www.dagsavisen.no/verden/assange-vil-bestride-utlevering-til-usa-1.1464838 NRK Beta: Kan arrestasjonen av Julian Assange bety starten på slutten for Wikileaks? https:…
  continue reading
 
Kilder Nettavisen: "Flere med sterk kritikk av Aps Lofoten-vedtak" https://www.nettavisen.no/nyheter/flere-med-sterk-kritikk-av-aps-lofoten-vedtak/3423654528.html NRK: "AUF feirer: Ap dropper oljeleting i LoVeSe" https://www.nrk.no/norge/auf-feirer_-ap-dropper-oljeleting-i-lovese-1.14506091 Nettavisen: Kolberg frykter utmeldinger i AP https://www.n…
  continue reading
 
Aftenposten: "Italienerne tok imot Xi Jinping som en keiser" https://www.aftenposten.no/verden/i/xPmGxX/Italienerne-tok-imot-Xi-Jinping-som-en-keiser-Men-det-var-Frankrikes-president-som-fikk-mest-igjen-for-besoket-fra-Kina BBC: "Italy joins China's New Silk Road project" https://www.bbc.com/news/world-europe-47679760 NRK: "Seks ting du må vite om …
  continue reading
 
Vi snakker i dag om debatten som har vært rundt bloggernes makt og kroppspress og skolestreiken for klimaet. Kahoot: https://create.kahoot.it/share/uke-12-samfunnsfagpodden-episode-6/64f24a2d-8089-4995-b6d2-fc13809dac6a Kilder: NRK Debatten: Bloggermakt og kroppspress https://tv.nrk.no/serie/debatten/201903/NNFA51031919/avspiller Kristin og Dennis:…
  continue reading
 
Kilder: - Manifest: Skal ha blitt inspirert av Breivik www.vg.no/nyheter/utenriks/i/1…nt&utm_content=row-1 - New Zealand-terroren: Antatt gjerningsmann refererer til Breivik i manifest www.nrk.no/urix/new-zealand-te…manifest-1.14474279 - Kom som et sjokk på hele regjeringen www.nrk.no/norge/statsminister…jeringen-1.14473510 - «Black Box»-regissør b…
  continue reading
 
I denne episoden tar vi opp Erna Solbergs utspill om at vi må få flere barn i Norge, samt etterspillet med Per-Willy Amundsens utspill. Regjeringsforhandlingene har gjort seg aktuelle og Ropstad utspill om kvinners evne til å bære fram tvillinger blir diskutert. Avslutningsvis går vi gjennom Trumps "lockdown" og ønske om å bygge mur mot Mexico. Sak…
  continue reading
 
Loading …

Guida rapida